ალტერნატიული ენერგია

რა არის მწვანე ენერგია და რა უპირატესობები აქვს მას?

მწვანე, იგივე მზის ენერგია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ენერგეტიკულ ტრანსფორმაციაში მისი გარემოზე დაბალი ზემოქმედების გამო. ის გვთავაზობს არა განახლებადი ენერგიის ალტერნატივას და ეხმარება გლობალურ დათბობასთან ბრძოლაში სათბურის გაზების წარმოქმნით ან ნახშირბადის ემისიების გაზრდით. მაგრამ რა არის მწვანე ენერგია? რა არის მისი უპირატესობები? და როგორ შეიძლება მასზე გადართვა?

რა არის მწვანე ენერგია?

„მწვანე“ ენერგია არის სუფთა ენერგია, რომელიც, წიაღისეული საწვავისგან განსხვავებით, არ არის დამაბინძურებელი და მოდის 100% განახლებადი წყაროებიდან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ აზიანებს გარემოს და უფრო მდგრადია. ხშირად ერევათ ერთმანეთში სუფთა ენერგიები განახლებად ენერგიებთან. მთავარი განსხვავება ისაა, რომ ყველა განახლებადი ენერგია სუფთაა, მაგრამ ყველა სუფთა ენერგია არ არის განახლებადი.

რა განსხვავებაა განახლებად ენერგიასა და სუფთა ენერგიას შორის?

განახლებადი ენერგია მოდის ბუნების მიერ მოწოდებული რესურსებიდან - ქარი და მზე ყველაზე აშკარა მაგალითებია. სუფთა ენერგია არის ენერგია, რომელიც წარმოქმნის მცირე დაბინძურებას ან საერთოდ არ იწვევს. იგი მოიცავს განახლებად ენერგიას, მაგრამ ასევე მოიცავს ბირთვულ ენერგიას და ნახშირბადის განეიტრალებას ისეთი ტექნოლოგიების ზემოქმედებას, როგორიცაა ნახშირბადის დაჭერა და სეკვესტრი (CCS).
მაგალითად, ბირთვული ენერგია სუფთაა, რადგან ის დეკარბონირებულია და არ გამოყოფს სათბურის გაზებს ატმოსფეროში. თუმცა, ეს ენერგია არ არის განახლებადი, რადგან ურანი, მისი საწვავი, შეზღუდული რესურსია.

რომელია მწვანე ენერგიის სახეობები?

მწვანე ენერგიას მიეკუთვნება: მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ჰიდროელექტრო ენერგია, გეოთერმული ენერგია და ბიოენეგია.

ჩვენ გთავაზობთ მზის ენერგიის სისტემის მონტაჟს. რას გულისხმობს ეს?

მზის ენერგია

მზის ენერგია არის განახლებადი ენერგია, რომელიც წარმოიქმნება მზისგან, ამიტომ ის ასევე არის წყვეტილი ენერგია. იგი იყენებს მზის ენერგიას ორი გზით: ფოტოელექტრული ტექნოლოგიით და თერმული ტექნოლოგიით. ფოტოელექტრული მზის ენერგია მზის სხივებს ელექტროენერგიად გარდაქმნის ფოტოელექტრული ფირფიტების ან პანელების გამოყენებით, ხოლო მზის თერმული ენერგია ძირითადად გამოიყენება სითხეების გასათბობად, როგორიცაა საყოფაცხოვრებო წყლის გამაცხელებლები.

მწვანე ენერგიის უპირატესობები


• სუფთა ენერგია;
• ამოუწურავი ენერგიის წყარო;
• არ არის ნახშირბადის ემისიები ან სათბურის აირები;
• ენერგეტიკული დამოუკიდებლობა;
• თვითკმარი;
• მდგრადობა;
• ეკოლოგიურად სუფთა და ანელებს კლიმატის ცვლილებას.

გარემოს დაცვაში წვლილის გარდა, მწვანე ელექტროენერგიის გამოყენება ასევე დაგეხმარებათ დაზოგოთ თქვენი გადასახადები.

KS Group-ი გთავაზობთ მზის სისტემის მომსახურებას საქართველოში, უმაღლესი ხარისხით და მისაღებ ფასებში. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირით ჩვენს გუნდს!

პარტნიორები